KÖNYVTÁR

A Gútai Városi Könyvtár a művelődési központ emeletén található. A könyvállomány kb. 23 000 könyvből áll, zömében szlovák és magyar nyelvű könyvekből. A könyvtár szorosan együttműködik a város területén működő alapiskolákkal és óvodákkal, ahogyan a civilszervezetekkel és más intézményekkel is. Családi könyvtár jellegéből kifolyólag minden korosztály képviseltetve van. Kiemelt fontosságúnak tartja a fiatal generáció tudatos olvasóvá és rendszeres könyvtárhasználóvá való nevelését. A könyvtár saját rendezvényeket is szervez. Ilyenek a rendszeres könyvbemutatók, beszélgetések a könyvekről, irodalomról, író-olvasó találkozók. A könyvtárállomány minden évben többször is frissül és bővül saját forrásokból ugyanúgy, mint a megyei és állami pályázati forrásokból.

Nyitvatartási idő

Hétfő-péntek

  • 9.00 – 12:00  és 13:00 – 17:00

Kölcsönzési rend alapján a beiratkozás 1 naptári évre szól:

  • Felnőtteknek, diákok: 3,- EUR
  • Nyugdíjasoknak: 2,- EUR
  • Gyermekeknek 14 éves korig: 2,- EUR

A kölcsönzési határidő 1 hónap. Megszegése esetében az olvasó írásbeli figyelmeztetésben részesül:

  1. I. felszólító: 1,- EUR
  2. II. felszólító: 2,- EUR
  3. III. felszólító: 3,- EUR
  4. Igazgatói felszólító: 5,- EUR