KNIŽNICA

Mestská knižnica v Kolárove sídli na poschodí budovy mestského kultúrneho strediska. Fond knižnice je dvojjazyčný, približne rovnako sú zastúpené slovenské i maďarské knihy a obsahuje okolo 23-tisíc knižných zväzkov. Úzko spolupracuje so základnými a materskými školami v meste ako aj s civilnými združeniami a inými organizáciami na území mesta. Má charakter rodinnej knižnice, kde sú zastúpené všetky vekové kategórie so zreteľom na výchovu mladej generácie čitateľov a používateľov, ktorí sú systematicky vedení k čitateľskej gramotnosti. Knižnica usporadúva informačné besedy, besedy o knihách i besedy so spisovateľmi. Nové knižné tituly sú dopĺňané z vlastných i z verejných zdrojov.

Otváracia doba

Pondelok-Piatok

  • 9.00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Zápisné platí na 1 kalendárny rok podľa výpožičného poriadku:

  • dospelí, študenti a kolektívni členovia (inštitúcie): 3,- EUR
  • dôchodcovia, vrátane invalidných: 2,- EUR
  • deti do 14 rokov: 2,- EUR

Výpožičná lehota je 1 mesiac. V prípade prekročenia tejto lehoty je čitateľ upozornený ústne, telefonicky alebo elektronicky.

  1. I. upomienka: 1,- EUR
  2. II. upomienka: 2,- EUR
  3. III. upomienka: 3,- EUR
  4. Riaditeľská upomienka: 5,- EUR