Zamestnanci

Riaditeľ organizácie, štatutár

Mgr. Mayer János
mayer@adamis.sk

Finančné záležitosti

Kaczová Éva
office@adamis.sk

Vedúca odboru kultúry

Szépeová Hilda

Referent kultúry, administratíva

Kužniarová Laura
kuzniar@adamis.sk

Nagyová Benita
nagy@adamis.sk

Vedúci technického odboru, údržba

Gőgh Ferdinánd
technika@adamis.sk

Zvuková-svetelná technika

Piroska Ádám (od 01.01.2024
)
technika@adamis.sk

Vedúca knižnice

Szabóová Katarína
szaboova@adamis.sk

Predaj lístkov, inšpicient, catering

Molnárová Agáta

Upratovanie

Navrátilová Helena

Gőghová Katarína