VÍTAME VÁS

S úctou Vás vítame na webovej stránke našej inštitúcie!

Sme poctení Vaším záujmom o našu inštitúciu, prosím prečítajte si stránku až
do konca a oboznámte sa s kultúrnym životom tohto krásneho mestečka, na území ktorého žije približne 10 tisíc obyvateľov.

Mesto Kolárovo, maď. Gúta leží v juhovýchodnom cípe Žitného ostrova v blízkosti maďarských hraníc a ponúka výborné turistické, gastronomické
a relaxačné aktivity širokému okruhu jeho návštevníkov. Príďte a spoznajte zaujímavosti tohto kraja, jeho milých a pohostinných obyvateľov, krásnu prírodu a bohatú históriu!

Mestské kultúrne stredisko Anny Adamis zohráva významnú a poprednú úlohu v bohatom kultúrnom živote mesta i jeho okolia. Je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo a má právnu subjektivitu.

Budova, ktorá v roku 2023 oslávila 50. výročie postavenia sa nachádza v centre
mesta oproti mestskému úradu. Taktiež od tohto roku nesie aj meno významnej rodáčky Anny Adamis, známej maďarskej textárky a poetky,
ocenenej najvyššími vyznamenaniami na poli kultúry vo svojej domovine. Ustanovizeň sa okrem kultúrnych a spoločenských aktivít snaží svojou rôznorodou činnosťou uspokojiť záujmy širokej vrstvy obyvateľstva so zreteľom
na zachovanie a šírenie miestnych ľudových tradícií ako aj národných a európskych kultúr. Mestské kultúrne stredisko Anny Adamis ročne usporadúva niekoľko výstav z prác známych amatérskych umelcov, maliarov, fotografov a zastrešuje viacero kvalitných amatérskych hudobných a divadelných skupín. Je
spoluorganizátorom dôležitých kultúrnych podujatí a festivalov, z nich najvýznamnejšie sú v letnej turistickej sezóne Kolárovské hody a jarmok a v jesennom období Kolárovská kultúrna a divadelná jeseň. Počas týchto dvoch veľkých kultúrnych akcií hostí množstvo významných domácich i zahraničných hudobných skupín a iných kultúrnych a divadelných formácií. Spolupracuje s civilnými organizáciami na území mesta, všemožne podporuje ich činnosť a poskytuje priestory a infraštruktúru aj iným subjektom pri organizovaní rôznych stretnutí, prednášok, konferencií a súkromných podujatí.
V prípade potrieb sa podieľa aj na ich spoluorganizácii.

Mgr. János Mayer, Riaditeľ MsKS Anny Adamis