História organizácie

Mestské kultúrne stredisko je od roku 1974 centrom kultúrneho života Kolárova i jeho okolia. Začalo sa stavať po povodni v roku 1965.Činnosť mestského kultúrneho strediska, ktorého súčasťou je i mestská knižnica, sa slávnostne zahájila 8. mája v roku 1974. V roku 1985 sa pod mestské kultúrne stredisko integrovala mestská knižnica, mládežnícky klub i kino Dunaj.

Po tejto integrácii prijal kultúrny dom názov mestské kultúrne stredisko, ktorého zakladateľom je mesto. Ide o príspevkovú organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou, môže teda vyvíjať i vlastnú podnikateľskú činnosť. V roku 2023, v súvislosti s blížiacim sa 50. výročím začatia jeho činnosti prijalo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove spoločný návrh pána primátora Ing. Bélu Halásza a riaditeľa MsKS pána Mgr. Jánosa Mayera, aby sa v tomto zmysle od 1. novembra roku 2023 inštitúcia premenovala na Mestské kultúrne stredisko Anny Adamis. Anna Adamis je známa maďarská textárka a poetka, rodáčka mesta, držiteľka najvyšších maďarských štátnych ocenení za celoživotné dielo. Pre značnú časť obyvateľov mesta je mestské kultúrne stredisko miestom vyžitia kultúrnych, oddychových, sociálnych a voľnočasových aktivít. V tomto zmysle ponúka kultúrny dom svoje služby širokému okruhu jednotlivcov i združení a organizácií.

Za 50 rokov svojej činnosti hostil nespočetné množstvo domácich a zahraničných umelcov, hudobných skupín i divadiel, profesionálov i amatérov.